ประโยคเดียวน้ำตาคลอ “แม่…เรากลับหัวหินกันมั้ย” เมื่อครั้ง “ในหลวงร.๙” ทรงรับสั่งชวน “พระราชินี” กลับพระราชวังไกลกังวล

4 มกราคม 2019 | เรื่องเด่น
Loading...

ในโอกาสนี้จะขอพระราชทานความตอนหนึ่งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประทานสัมภาษณ์ วู้ดดี้ ในรายการวู้ดดี้เกิดมาคุย ที่ได้ตรัสเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งเมื่อทั้งสองพระองค์เสร็จประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา

Loading...

โดยผู้ใช้พันทิป หมายเลขสมาชิก su_k3430 ได้เผยแพร่เรื่องราวครั้งนี้ โดยได้ระบุว่า บทความดังกล่าวนี้ได้รับการเปิดเผยจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสที่พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษ วู้ดดี้ วุฒิธร ในรายการวู้ดดี้เกิดมาคุย เมื่อหลายปีที่ผ่านมา

เรื่องพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ โดยสิ่งที่ประชาชนชาวไทยไม่รู้มาก่อนนั่นก็คือ ก่อนเสด็จฯกลับพระราชวังไกลกังวล หัวหิน ในหลวง ร.๙ ทรงเสด็จฯไปชวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องที่ประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช

Loading...

โดยรับสั่งถามว่า “แม่เรากลับหัวหิน กันมั๊ย” และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงรับสั่งตอบกลับว่า “กลับ” จึงเป็นที่มาของการเสด็จกลับไปประทับที่วังไกลกังวล หัวหิน เนื่องจากเป็นที่ที่ทั้งสองพระองค์ทรงโปรด และทรงพระสำราญ

Loading...

ขอบคุณข้อมูลจาก : ผู้ใช้พันทิป หมายเลขสมาชิก su_k3430


Loading...error: