ปิติใจชาวไทยเหลือเกิน “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” ฉลองพระองค์ชุดไทย เสด็จงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว #ทรงพระเจริญ

8 มกราคม 2019 | เรื่องเด่น
Loading...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ที่พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยมี พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ รองหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการฯ 904 และนางจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฝ้ารับเสด็จ

Loading...

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฉลองพระองค์ชุดไทยย้อนยุคสีส้มโอลด์โรส เมื่อเสด็จถึงทรงถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ภายในบริเวณลานพระราชวังดุสิต ก่อนเสด็จเยี่ยมชมร้านจิตอาสา 904 ร้านมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ ภายในสนามเสือป่า

พร้อมทรงช่วยเจ้าหน้าที่จำหน่ายสินค้าภายในร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทรงออกแบบ และผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ อาทิ กระเป๋า, เครื่องประดับ, แก้วน้ำ, ผ้าพันคอ และน้ำหอม เป็นต้น ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานสินค้าให้แก่ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างไม่ถือพระองค์ สร้างความปลื้มปีติให้แก่ประชาชนที่ต่างพร้อมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ไปทั่วบริเวณ…

Loading...


Loading...error: