‘ต่างชาติถึงกับตะลึง’ เมื่อครั้ง “ในหลวง ร.๙” ทรงตรัสตอบทุกภาษากับนักข่าวต่างประเทศ แต่กลับไม่รู้ว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหน

12 มีนาคม 2019 | เรื่องเด่น
Loading...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีอัจฉริยภาพในหลายๆด้าน รวมถึงด้านภาษา โดยพระองค์สามารถสื่อสารได้ ๘ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาละติน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษายาวี และภาษาสันสกฤต ซึ่ง นายวิษณุ เครืองาม ได้เล่าเหตุการณ์สุดประทับใจเมื่อ ๕๐ ปีที่แล้ว ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เสด็จฯ เยือนต่างประเทศ ว่า นักข่าวหนังสือพิมพ์ประเทศต่างๆ ไม่รู้ว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหน และเจริญหรือไม่

Loading...


เมื่อครั้งเสด็จฯ เยือน สหรัฐอเมริกา และยุโรป หนังสือพิมพ์ในประเทศต่างๆ รายงานอย่างตื่นเต้น ว่า พระเจ้าอยู่หัวของไทย ตรัสภาษาอังกฤษได้ เมื่อเสด็จฯ เยอรมัน ตรัสภาษาเยอรมัน ..เสด็จฯ ฝรั่งเศส ตรัสภาษาฝรั่งเศส และในที่ประชุมแถลงข่าว นักข่าวขอสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส พระองค์ทรงตรัสตอบได้ “ทุกภาษา” ในเวลาเดียวกัน ทำเอานักข่าวต่างประเทศทั้งมวลตะลึง และอัศจรรย์ถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ไปตามๆ กัน

นอกจากนี้ นายวิษณุ เครืองาม ได้เล่าประสบการณ์ของตนเองในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า ได้เข้าเฝ้าพร้อมกับนายกรัฐมนตรีไทย ที่นำประธานาธิบดีประเทศหนึ่งเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

Loading...

ประธานาธิบดีท่านนั้นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึงตรัสกับผู้นำประเทศนั้น ด้วยภาษาเยอรมัน และฝรั่งเศส ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแปลให้นายกรัฐมนตรีไทยฟังด้วย นายกรัฐมนตรีไทยว่ามีประเด็นน่าสนใจ พระองค์ก็ทรงถ่ายทอดให้ประธานาธิบดีฟัง เสร็จพระองค์ตรัสกับนายกรัฐมนตรีไทยว่า “พาเขามาเฝ้า หรือให้ฉันเป็นล่าม”

Loading...


Loading...error: