เคลื่อนสรีระสังขาร”พระเทพสิทธินายก” ชาวบ้านเล็งป้ายทะเบียน เลขอายุหมดเกลี้ยงทั้ง”เชียงราย”

15 มีนาคม 2019 | เรื่องเด่น
Loading...

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 ก.ค.61 พระเทพสิทธินายก (ชื่น ปญฺญาธโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ได้มรณภาพอย่างสงบ  ภายหลังเข้ารับการรักษาตัวเมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากมีอาการวูบหมดสติ และก่อนหน้านี้ได้อาพาธด้วยโรคความดันโลหิตต่ำและโรคหัวใจ กระทั่งในครั้งนี้ก็ได้มรณภาพหลังมีอาการวูบ ท่ามกลางความเศร้าโศกของญาติโยมที่ทราบข่าว ทั้งนี้ พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธินายก สิริอายุ 79 ปี 4 วัน พรรษา 59

Loading...

ล่าสุดจังหวัดเชียงราย ได้จัดบำเพ็ญกุศลงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพสิทธินายก อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 13-17 มีนาคม 2562 โดยจะมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 นี้ ณ เมรุชั่วคราว พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

Loading...

และเนื่องจากวันที่ 16 มี.ค.นี้เป็นวันหวยออก พบว่าบรรดาคอหวยต่างออกมาหาซื้อเลขเด็ด ที่เกี่ยวข้องกับพระเทพสิทธินายกกันเป็นจำนวนมาก ทั้งเลขอายุ 79,97, เลขปีพรรษา 59, วันพระราชทานเพลิงศพ 17, และเลขรถบรรทุกสรีระสังขาร 52-4014 ก็ขายดิบขายดีจนเกลี้ยงแผงทั้งหมด

Loading...

Advertisement

สำหรับ พระเทพสิทธินายก เดิมชื่อ ชื่น นามสกุล แก้วประภา นามฉายา ปัญญาธโร เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 3 ก.ค. พ.ศ. 2482 ณ บ้านปี้ ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย อุปสมบท ณ วัดบุญนาค ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย สอบได้นักธรรมเอก และเปรียญธรรม 6 ประโยค ในฝ่ายปริยัติศึกษา และจบบาลีศึกษาปีที่ 2 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฝ่ายสามัญศึกษาพ.ศ. 2522 เป็นเปรียญธรรม 6 ประโยค ด้านสมณศักดิ์ พ.ศ. 2530 เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามที่ พระครูศรีปริยัติวิธาน, พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ (สป.) ในราชทินนามที่ พระสุนทรปริยัติวิธาน, พ.ศ. 2544 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชสิทธินายก ดิลกศีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี, พ.ศ. 2553 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพสิทธินายก ดิลกศีลาจารนิวิฐ วรกิจจานุกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี


Loading...error: