แม้จะมองไม่เห็น แต่ด้วยด้วยใจที่มุ่งมั่นที่อยากเป็นครู และไม่ยอมแพ้ จนสามารถเรียนจบเกียรตินิยมอันดับ ๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19 สิงหาคม 2019 | เรื่องเด่น
Loading...

สุดยอดเรื่องราวของการสร้างแรงนันดาลใจ แม้จัวเองจะมีไม่ครบเหมือนอย่างคนอื่นเขา แต่สิ่งที่มีมากกว่าคนอื่นคือ ความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อความฝันที่อยากจะเป็นครู ส่งต่อความรู้สูเด็กนักเรียน

Loading...

ครูไอซ์ หรือ นายดำเกิง มุ่งธัญญา ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร โดยครูไอซ์มองไม่เห็น เป็นผู้พิการ ต า บ อ ด ทั้งสองข้าง

แต่ด้วยใจทที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นครู มุ่งมั่นเรียนจนจบการศึกษาคณะครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษขั้นสูง และทีสำคัญ ครูไอซ์ยังได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย

Loading...

แม้จะไม่ใช่คนเก่งเท่าไหร่ แต่เป็นคนขยัน มีความ พ ย า ย า ม และไม่ยอมแพ้ โดยเทคนิคการสอนของครูไอซ์ จะนำเอกสารการเรียนไปเข้าโปรแกรมอ่านเป็นเสียง จากนั้นครูไอซ์จะฟัง และนำไปพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์ ต่อมาจึงนำมาทำเป็นพาวเวอร์พอยต์เพื่อสอนนักเรียน

Loading...

ส่วนในเรื่องของการจดจำเด็กนักเรียนจำนวนมากนั้น ครูไอซ์เอง จะพยายามฟังเสียงและจดจำเสียงของเด็กทุกคนให้ได้ รวมถึง พ ย า ย า ม หากิจกรรมสอดแทรกในชั่วโมงเรียนให้เด็กทุกคนเรียนได้เรียนอย่างมีความสนุกสนาน

ครูไอซ์บอกว่า ทุกวันนี้รู้สึกชีวิตมีค่า เพราะได้ทำอะไรเพื่อคนอื่น ทุกวันที่เราทำ ไม่ใช่แค่ทำเพื่อตัวเอง แต่ทำเพื่อคนอื่น ทุกครั้งที่นักเรียนมาปรึกษา แล้วเราได้ให้คำแนะนำเขา

และเราเห็นเขามีความสุข มันเหมือนความสุขมันเชื่อมโยงกันเนอะ พอเราเห็นคนอื่นมีความสุข เราก็มีความสุขไปด้วย มันเหมือนชีวิตเรามีค่า เราได้ทำอะไรเพื่อคนอื่น มันมีความสุขมากกว่าเงินเดือนที่เราได้รับ


Loading...error: