พระจริยวัตรงดงามยิ่ง”เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”ทรงมีพระปฏิสันถารกับท่านผู้นี้ อย่างไม่ถือพระองค์เลย

4 มิถุนายน 2020 | Slide
Loading...

ภายหลังจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จไปยังอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิทยา สุริยะวงศ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส. ) นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เฝ้ารับเสด็จ เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ณ บริเวณโรทุนด้าฮอลล์ ของศูนย์ประชุม

Loading...

โดย ประเทศไทยได้จัดนิทรรศการพิเศษ เพื่อนำเสนอกระบวนการพัฒนาทางเลือกในบริบทของประเทศไทย เพื่อถวายเป็นราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นการร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิโครงการหลวง โดยมี หม่อมเจ้าภีศเดชรัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เสด็จมาร่วมงานด้วย

โอกาสเดียวกันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีพระปฏิสันถารกับหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ในขณะเสด็จชมนิทรรศการ โดยพระองค์ได้มีพระจริยวัตรอย่างเป็นกันเองกับหม่อมเจ้าภีศเดช ราวกับบุตรหลานคนหนึ่งอย่างไม่ถือพระองค์

Loading...

ทั้งนี้ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชน เป็นพระโอรสองค์สุดท้องในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์และหม่อมเจ้าพิมลพรรณ (วรวรรณ) รัชนี และเป็นพระอนุชาของหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดี รังสิต โดยหม่อมเจ้าภีศเดช เป็นผู้ติดตามใกล้ชิดในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระอนุชาในรัชกาลที่ 8 จนถือเป็นข้าราชบริพารคนหนึ่งที่ถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องนานหลายทศวรรษ ประการสำคัญเป็นผู้ถ่ายทอด พระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านให้พสกนิกรคนไทยได้รับรู้รับทราบหลายเรื่องราวที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน จวบแม้กระทั่งปัจจุบันหม่อมเจ้าภีศเดช ก็ยังคงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรกรรมต่อไป

Loading...

ภาพ Facebook Association Phuenthai in Austria สมาคมเพือนไทยในออสเตรีย


Loading...error: