ต้องไปสักครั้งในชีวิต “จันกะผัก” แปลงผักสวนครัวของ “กรมสมเด็จพระเทพฯ”

4 มิถุนายน 2020 | Slide
Loading...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” ขึ้น เป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง และพัฒนาพันธุ์พืช ให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี

Loading...


ร้าน “จันกะผัก” ชื่อร้านเป็นคำผวนมาจากคำว่า “จักกะพัน” อันเป็นชื่อของพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ เป็นร้านที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อจำหน่ายพืชผักที่เหลือจากการทดสอบและพัฒนาพันธุ์

จันกะผัก ตั้งอยู่ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นร้านอาหารของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นศูนย์ฯที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ100ปีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ศูนย์แห่งนี้เน้นการพัฒนาพันธุ์ผักสวนครัวเป็นหลัก เน้นช่วยเหลือพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพให้กับเกษตรกร โดยทั้งศูนย์ฯและร้านอาหารบริหารโดยมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบและพัฒนาพันธุ์พืชผัก จึงมีอาหารที่เน้นผักเป็นหลัก เป็นร้านอาหารแนวสุขภาพสำหรับคนชอบทานผักเป็นชีวิตจิตใจ เพราะอาหารทุกชนิดมีองค์ประกอบที่เป็นผักทั้งสิ้น

Loading...

ร้านอาหารตกแต่งน่ารัก บรรยากาศภายในร้านกว้างขวางร่มรื่นด้วยต้นไม้และพืชนานาพันธุ์ เหมาะไปนั่งทานอาหารพักผ่อนสมอไปด้วย รอบบริเวณเป็นธรรมชาติที่สวยงามด้านหลังป้ายมีสวยสวยให้ถ่ายรูป มีร้านขายของฝากจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน สถานที่กว้างใหญ่หลังจากทานอาหารแล้วสามารถเดินชมพืชพันธ์สมุนไพรต่างๆและดอกไม้สวยงามภายในศูนย์ฯได้


Loading...error: