แซ่ซ้องทรงพระเจริญ ครั้ง”ในหลวง” สถาปนา “เจ้าฟ้าพัชรกิติภา” ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน

4 มิถุนายน 2020 | Slide
Loading...

วันที่ 28 ก.ค.2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Loading...


Loading...error: