เผยออกมาแล้ว บุคคลที่นั่งข้าง”ในหลวง”ทรงประเคนภัตตาหาร งานพระราชพิธีฯ

4 มิถุนายน 2020 | Slide
Loading...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 พ.ค.62 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์ เลี้ยงพระเทศน์ โดยทางผู้ใช้เฟซบุ๊ก เช เนเวอร์ดาย เอร์เนสโต เกบารา ได้โพสต์เผยแพร่ขณะที่ชาวเน็ตสงสัยว่าบุคคลที่นั่งข้าง “ในหลวงร.10” ขณะทรงประเคนภัตตาหารพระสงฆ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ พระราชนัดดาใน ร.4

Loading...

พร้อมระบุข้อความว่า “ท่านที่อยู่ต่อจากในหลวง คือท่านใด(คือใคร)ครับ ขอบคุณครับ @dejdanaisupa อังคาส คือ การปรนนิบัติพระสงฆ์ คอยให้ความช่วยเหลือ ความสะดวกต่างๆ แด่พระคุณเจ้าเหล่านั้นขณะฉันภัตตาหาร เป็นธรรมเนียมในการทำบุญเลี้ยงพระมาแต่เดิม ซึ่งยังคงปฏิบัติกันอยู่ในราชสำนัก โดยเจ้านาย และข้าราชการฝ่ายหน้า (บุรุษ) เป็นผู้ปฏิบัติ #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

สำหรับ พลเรือเอก นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ประสูติ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2472 เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ประสูติแต่หม่อมเร่ บุนนาค และเป็นแพทย์ชาวไทย เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นพระอนุชาร่วมพระชนกในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และทรงเป็นหม่อมเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่ 4 องค์สุดท้ายที่ยังทรงชนม์ชีพของราชสกุลสวัสดิวัตน์

Loading...

Loading...

ที่มาและขอบคุณ เช เนเวอร์ดาย เอร์เนสโต เกบารา


Loading...error: