กราบหัวใจ ‘เสี่ยราชบุรี’ จากชีวิตติดลบสู่นักธุรกิจ เตรียมทูลเกล้าถวายที่ดิน”กรมสมเด็จพระเทพฯ”

5 มิถุนายน 2020 | เรื่องเด่น
Loading...

ด้วยความรักต่อแผ่นดินไทย เสี่ยเจ้าของบริษัทยางชื่อดังเมืองราชบุรี เตรียมนำโฉนดที่ดิน ๔ ไร่ ทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดราชบุรี สภากาชาดไทย

Loading...

นายจิราวุฒิ แซ่ตั้ง อายุ ๔๔ ปี ชาวจังหวัดราชบุรี ผู้บริหารบริษัทราชบุรีศูนย์รวมยาง เผยครอบครัวเคยยากจน ปัจจุบันมีธุรกิจฐานะดีขึ้น จึงอยากตอบแทนคุณแผ่นดิน ตนและนางสาวอารีย์ บวรพัฒนานนท์ วัย๖๖ ปี ซึ่งเป็นมารดา ได้เตรียมนำโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๖๑๓๕ เลขที่ดิน ๑๘๒ ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๔ ไร่

ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

Loading...

เพื่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดราชบุรี สภากาชาดไทย ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดราชบุรี สภากาชาดไทย ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นี้

โดยจะเป็นศูนย์บริการแบบครบวงจร ที่เปิดให้บริการตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต จ่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิตให้แก่โรงพยาบาลในเครือข่ายภาค ๔ จำนวน ๗ จังหวัด

Loading...

รวม ๖๘ แห่ง ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม สมุทรสงคราม รวมไปถึงจังหวัดสมุทรสาคร

ชีวิตนายจิราวุฒิ มาจากครอบครัวเล็กเล็ก ที่พย าย ามหนีความย ากจนจากห้องเช่าเดือนละ ๑๐๐ บาท ด้วยการย้ายจากอำเภอบางแพ มาตั้งรกรากถิ่นฐานที่อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

โดยการยืมเงินจากญาติคนหนึ่งเพื่อเป็นทุนเปิดกิจการขายยางรถยนต์ โดยใช้ชื่ออารีย์การยาง เมื่อปี ๒๕๒๖ และจบเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เท่านั้น

ด้วยความอดทน ทำงาน ขยันไม่ย่อท้อโดยไม่มีวันหยุด ใช้ความซื่อสัตย์ในการบริการต่อลูกค้าทำให้มีผู้มาใช้บริการมากขึ้น จนพัฒนากิจการก้าวเปิดเป็นบริษัท ราชบุรียางยนต์ ในปี ๒๕๓๕

พร้อมทั้งเรียนต่อจนจบในระดับชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิทยาศาสตร์เคมี ภายหลังจากเรียนจบได้เข้าทำงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา ๔ ปี จึงลาออกมาและยืมเงินจากกงสี ครอบครัว มาเปิดบริษัท สาขาที่ ๒ ในชื่อ บริษัทราชบุรีศูนย์รวม ย า ง เมื่อปี ๒๕๔๔ จนมาถึงปัจจุบัน

นายจิราวุฒิ คิดอยู่เสมอว่า เราเกิดมาแผ่นดินไทยมีพ่อหลวง และทุกข์พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีมาตลอด แผ่นดินนี้ทำให้ตนเอง รวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวมีวันนี้ได้ เมื่อมีโอกาสเราควรทดแทนแผ่นดินโดยการมอบที่ดินผืนนี้

ให้กับทางสภากาชาดเพื่อใช้ประโยชน์กับส่วนรวม ได้ช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายที่จะมาขอรับบริการด้านโลหิต รวมไปถึงแหล่งรวมน้ำใจของประชาชนคนไทยทุกคนที่พร้อมใจกันบริจาคโลหิต ให้กับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ


Loading...error: