กระจ่างใจคนไทยแล้ว เผยสาเหตุ “ราชินีสุทิดาฯ” ฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยบรมพิมาน ‘สีน้ำเงิน’ ออกงานราชพิธีฯ

12 กรกฎาคม 2020 | เรื่องเด่น
Loading...

ในพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 โดยเสด็จพร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานสีน้ำเงิน พระภูษาสีน้ำเงินปักดิ้นเงิน เนื่องจากออกพระราชพิธีในช่วงเวลากลางคืน

Loading...

และรัดพระองค์ทองประดับพระปั้นเหน่งเพชร ทรงพระเข็มกลัดเพชร พระมหาสังวาลย์ทองพระดับเพชร และพระกุณฑลเพชร ทรงแต่งพระพักตร์ด้วยโทนสีชมพูอมน้ำตาล และทรงเก็บพระเกศาเป็นมวยไว้ด้านหลัง

ตามพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ที่กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 2562 พระองค์ทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก จากสำนักงานการบินพลเรือน และปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วย ทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะโบอิง 737-400 และโบอิง 737-800

Loading...

นับเป็นพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระราชินีคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งในสารคดีเฉลิมพระเกียรติที่จัดทำโดยกระทรวงวัฒนธรรมระบุว่าทรงเป็น “ปฐมกษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรี” เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำการบินกับเครื่องบินของกองทัพอากาศมาเกือบทุกรูปแบบ นอกจากหลักสูตรการอบรมด้านการบินแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ยังทรงสำเร็จหลักสูตรการอบรมด้านการทหารอีกหลายหลักสูตร

Loading...


Loading...error: