ไม่แพงแต่หายากที่สุด ของสะสม “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า” ค่อนประเทศไม่เคยได้เห็นเป็นบุญตา

16 กรกฎาคม 2020 | เรื่องเด่น
Loading...

เจ้าฟ้าของคนเดินดิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สย ามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าที่ทรงมีพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่าย ทรงงานหนักตามรอยพระบาททูลกระหม่อมพ่อ นอกจากนี้พระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้าที่มีของสะสมเป็นสิ่งของที่เรียบง่าย มีหลากหลาย เช่น ของเล่น เครื่องเขียน กล้องถ่ายรูป เครื่องดนตรี เป็นต้น

Loading...

ของบางอย่างอาจดูไม่มีค่า หรือใช้การไม่ได้แล้วก็ทรงเก็บรวบรวมไว้ และทรงใช้ประดิษฐ์เป็นงานศิลปะเวลาที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปต่างประเทศ พระองค์จะทรงเขียนข้อความลงบนไปรษณียากร ด้วยลายพระหัตถ์ บอกเล่าเรื่องราวต่างต่าง และส่งกลับมายังพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เสมอ

ใครจะทราบบ้างว่า ทูลกระหม่อมทรงเป็นนักสะสม พระองค์ไม่ได้ทรงสะสมของมีค่าราคาแพง แต่ทรงสะสมของที่มีคุณค่าราคาไม่แพง บางสิ่งแปลก บางสิ่งหายาก ส่วนใหญ่ได้จากการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่และเมืองต่าง ๆ การเสด็จพระราชดำเนินไปต่างประเทศทุกครั้ง จะต้องทรงส่งไปรษณียบัตร ถึงพระองค์เอง จากเมืองที่เสด็จ ไปทุกเมือง

Loading...

นอกจากนี้ ยังทรงสะสมบางอย่างเราอาจจะนึกไม่ถึง เช่น ทรงสะสมปากกาที่ทรงใช้แล้ว เนื่องจากทูลกระหม่อมทรงเป็นนักจดบันทึก ไม่ว่าจะเสด็จ ไปยังสถานที่ใด จะต้องทรงจดบันทึกสิ่งที่ได้ทรงพบเห็น

Loading...

ไม่น่าเชื่อว่าปากกาที่ทรงใช้จนหมึกหมดที่ทรงสะสมไว้มีจำนวนหลายร้อยด้าม จนสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ และได้ออกแสดงในนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ พระองค์ทรงเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับปากกาที่ทรงใช้งานแล้วว่า

ปากกาที่หมดหมด แล้ว เขียนหมดก้ไม่ทิ้ง มันดูแล้วมันรู้สึกเสียดาย เขียนแปปเดียวก็หมด แล้วเราต้องทิ้งทั้งอันหรือนี่ ก็พยายามหาทางเอาหมึกฉีดกรอกเข้าไปก็ไม่สำเร็จ เพราะฉะนั้นก้เลยยอมแพ้ แล้วก็เอามาทำงานศิลปะแบบนี้แทน

ขอขอบคุณ หนังสือ เทพรัตน ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ


Loading...error: