เป็นบุญตาอย่างถ่องแท้ “หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล” พระธิดา ‘กรมพระยาดำรงราชานุภาพ’

8 กันยายน 2020 | เรื่องเด่น
Loading...

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ (ราชสกุลเดิม:ดิศกุล) ประสูติเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๐ เป็นพระธิดาลำดับที่ ๓๔ ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และลำดับที่ ๖ ที่ประสูติในหม่อมแสง ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม:ศตะรัต) ทรงมีเจ้าพี่ร่วมหม่อมมารดา ๕ องค์ คือ

Loading...


๑.หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล


๒.หม่อมเจ้าพรพิลาศ ดิศกุล


๓.หม่อมเจ้าพวงมาศผกา ดิศกุล


๔.หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล

Loading...


๕.หม่อมเจ้าเราหิณาวดี ดิศกุล


หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล เสกสมรสกับหม่อมเจ้าประสพสุข ศุขสวัสดิ (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดี กรมหลวงอดิศรอุดมเดช กับหม่อมเจริญ ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา)

Loading...

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ทรงมีบุตร-ธิดา ๖ คน คือ

๑.หม่อมราชวงศ์พิมลพักตร์ สุขสวัสดิ์
๒.หม่อมราชวงศ์จำเริญลักษณ์ โสฬสจินดา
๓.พลอากาศโท หม่อมราชวงศ์ประเสริฐศักดิ์ สุขสวัสดิ์
๔.หม่อมราชวงศ์ดำรงเดช สุขสวัสดิ์
๕.หม่อมราชวงศ์วิไลกัญญา วิชัยดิษฐ์
๖.หม่อมราชวงศ์อุษณิษา สุขสวัสดิ์
ในปีนี้ หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ทรงเจริญชันษาครบ ๑๐๐ ปี ขอน้อมถวายพรชัย ทรงเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ชันษายิ่งยืนนาน

พระเกียรติยศ
หม่อมเจ้าหญิงกฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ (๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๐ – ปัจจุบัน)


หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมลสิ้นชีพตักษัยด้วยพระอาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ[4] เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.55 น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สิริชันษา 100 ปี ศพตั้งสวดที่วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561[5] นับเป็นหม่อมเจ้าองค์สุดท้ายของราชสกุลดิศกุลและศุขสวัสดิ ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหีบทองทึบ พร้อมฉัตรเบญจา 4 คันประกอบเกียรติยศ ภายหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนชั้นหีบทองทึบเป็นโกศแปดเหลี่ยม และในวันที่ 10 ตุลาคมปีเดียวกัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในการพระราชทานเพลิงศพ

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย


Loading...error: