“ไม่มีบัตรผ่าน” ครั้งเมื่อทหารไม่อนุญาติให้ “ในหลวง ร.๙” เข้าวัง

16 พฤศจิกายน 2020 | เรื่องเด่น
Loading...

พระราชอารมณ์ขันของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ไม่มีบัตร”

Loading...

ขณะประทับ ณ วังไกลกังวล หัวหิน ในหลวงทรงโปรดปรานการเสด็จพระราชดำเนินระยะไกล พระองค์โปรดเสด็จพระดำเนินระยะไกลตามชายทะเลจากหน้าวังและเสด็จฯกลับมาในตอนเย็นๆ อยู่บ่อยๆ

Loading...

เมื่อเสด็จฯ กลับถึงปรากฏว่าทหารนั้นไม่ให้พระองค์เข้า “ไม่ได้ครับ ไม่มีบัตรผ่าน เข้าไม่ได้” ทหารทูลฯ

“ขอโทษที ฉันไม่มีบัตร แต่เอาเป็นว่าตอนนี้ เธอมีธนบัตรไหม” ในหลวงตรัสตอบ

Loading...

ทหารทูลฯ ว่า “มีครับ ทำไมหรือ”

พระองค์จึงตรัสว่า “นั่นแหละ บัตรของฉัน”


Loading...error: