น้อมรับใส่เกล้ากระหม่อม “กรมสมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานข้อคิดที่คนไทยพึงนำไปปฏิบัติ

18 พฤศจิกายน 2020 | เรื่องเด่น
Loading...

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมานั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทอดพระเนตรนิทรรศการในงานจุฬาฯ วิชาการ ครั้งที่ 15 เป็นวันที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตออกสู่สังคม ภายใต้แนวคิด “จุฬาฯ เอ็กซ์โป – จุฬา 100 ปี นวัตกรรม คิดทำ เพื่อสังคม”

Loading...

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ Arts Yourself ของคณะอักษรศาสตร์ ซึ่งจัดแสดงผลงาน ความน่าสนใจ และความรู้ของชมรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อนักเรียน นักศึกษา อาทิ ชมรมภาษาสเปน ซึ่งเป็นภาษาที่มีจำนวนคนใช้มากเป็นอันดับ 2 ของโลก ราว 400 ล้านคน และชมรมภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย ที่จัดแสดงอักษรเทวนาครี ซึ่งเป็นอักษรหลักที่ใช้เขียนในภาษาต่างๆของอินเดีย ซึ่งในอนาคตมีแผนการขยายการสอนภาษาเบงกอลลี ทมิฬ และปัญจาบี โดยมีรับสั่งให้ศึกษาภาษาท้องถิ่นของอินเดียให้ลึกกว่าเดิม

Loading...

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Driving Innovation, Unlocking Our Future เพื่อสื่อถึงบทบาทของนวัตกรรม ในฐานะกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย ให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยเทคโนโลยีของตนเอง ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม เพื่อนำพาประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลาง สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยจัดแสดง “วิศวะนคร” เป็นเมืองซึ่งใช้นวัตกรรมที่คิดค้นโดยวิศวกรเป็นตัวขับเคลื่อนโลกในอนาคต ผ่าน 5 แนวคิด ได้แก่ นวัตกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีดิจิทัล, นวัตกรรมจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ, นวัตกรรมการจัดการอาหาร พลังงาน และน้ำ, นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมเมือง และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ อาทิ หุ่นยนต์เก็บขยะ เพื่อนำไปเก็บขยะตามชายหาด ลดปัญหาปริมาณขยะ รักษาทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ระหว่างการทดลองและปรับปรุงหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อนจะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในโอกาสต่อไป

ทางด้านเฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า …. “ทำตามหน้าที่ไป และคิดเอาเองว่าหน้าที่คืออะไร”………น้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมพระพุทธเจ้าค่ะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Loading...

ขอบคุณภาพ…งานจุฬาวิชาการ

ขอบคุณ เฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn


Loading...error: