น้อยคนนักจะรู้ เปิดเรื่องราว “พระองค์หริภา-พระองค์ติ๊ด” 2 พระธิดา “เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ”

24 มีนาคม 2021 | Slide, เรื่องเด่น
Loading...

เผยเรื่องราวพระปรีชาด้านงานศิลปะของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ กับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 2 พระราชนัดดาผู้ตั้งพระทัยตามรอยพระราชดำริในหลวง ร.9

Loading...

เป็นเรื่องราวดี ๆ ที่หลายคนยังไม่รู้ สำหรับพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะ และพระจริยวัตรที่ดีงามของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ หรือ พระองค์หริภา กับ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หรือพระองค์ติ๊ด พระธิดาทั้ง 2 ใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งเป็นพระราชนัดดาของในหลวงรัชกาลที่ 9

มีการชื่นชมพระปรีชาในด้านศิลปะไทยของ พระองค์หริภา หลังจากพระองค์ทรงเรียนจบจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็ได้ทุ่มเทบูรณปฏิสังขรณ์วัด เช่น งานบูรณะพระวิหาร, บูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนัง, บูรณะศาลาบ่อทิพย์ และปรับพื้นที่ภูมิทัศน์ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ รวมทั้งวาดจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหาร วัดหนองน้ำขุ่น จ.ระยอง และวาดภาพฝีพระหัตถ์จัดแสดงเพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัด

Loading...

ขณะที่ พระองค์ติ๊ด ผู้เป็นพระขนิษฐา (น้องสาว) ก็ได้สนใจในงานศิลปะด้านกราฟิกดีไซน์และแอนิเมชั่น จากการที่พระองค์ทรงเรียนจบระดับปริญญาตรี สาขาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งพระองค์ทรงนำความรู้มาออกแบบผลิตภัณฑ์ในโครงการสวนจิตรลดา, ออกแบบลายเสื้อฝีพระหัตถ์ “ทุ่งภูเขาทอง” เพื่อสมทบทุนบูรณะอุโบสถวัดภูเขาทอง, ออกแบบลายเสื้อและถุงผ้า “ช้างนพสุบรรณ” เพื่อนำทุนไปบูรณะวัดวัง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2554

Loading...

นอกจากนี้ทั้ง 2 พระองค์ ยังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในถิ่นห่างไกล และทรงช่วยเหลือประชาชนตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมของชาติอีกด้วย


Loading...error: