Last Update

‘ข้านี่แหละพ่อของเอ็ง’ สุดจะกลั้นน้ำตา “สมเด็จพระพันปีหลวง” ทรงเล่าครั้ง “ในหลวงร.๕” รับสั่ง ‘อย่าร้องไห้ไปเลยจะช่วยทุกอย่าง’

6 พฤศจิกายน 2020

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทย […]

Read More
error: