Last Update

น้ำตานองแผ่นดิน เหตุการณ์เมื่อครั้ง ‘ผู้ก่อการร้าย’ ลอบยิงเครื่องบิน’ฮ.พระที่นั่งฯ เมืองไทยจำต้องสิ้น “ท่านหญิง” อีกหนึ่งพระองค์

12 กรกฎาคม 2020

เมื่อครั้งอดีตเหตุการณ์สุดเศร้าใจของคนไทย ในการสิ้นชีพิ […]

Read More

สิ่งใดเป็นเหตุ ครั้ง”ในหลวงร.9″ รับสั่งถาม “ร้องไห้ทำไม” เมื่อนายอำเภอสั่งไม่ให้ราษฎรถวายฎีกา ห้ามพูดอะไรทั้งสิ้น

8 กรกฎาคม 2020

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เล่าไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ พร […]

Read More
error: