Last Update

‘อย่าถือคนยากคนจนเลยนะพ่อนะ’ ครั้งเมื่อ “สองตายาย” วิ่งหน้าตาตื่น เข้าเฝ้า “ในหลวงร.๙” ที่รถไฟพระที่นั่ง

12 มกราคม 2019

ในการการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรภาคอีสาน ของพร […]

Read More

สิ่งใดเป็นเหตุ ครั้ง”ในหลวงร.9″ รับสั่งถาม “ร้องไห้ทำไม” เมื่อนายอำเภอสั่งไม่ให้ราษฎรถวายฎีกา ห้ามพูดอะไรทั้งสิ้น

12 มกราคม 2019

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เล่าไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ พร […]

Read More
error: